Algemeen
Kenmerken
Toepassingen
Organismen
Laboratoria

Bladgewassen Vruchtgewassen
Aardbei Sierteelt
DNA turfscan®  

DNA multiscan® en DNA turfscan® zijn twee producten die momenteel beschikbaar zijn om de belangrijkste pathogene organismen van respectievelijk tuinbouwgewassen en sportgrasvelden te detecteren en te identificeren.

De verschillende organismen op onderstaande lijst kunnen afhankelijk van de gekozen uitvoering, tegelijkertijd gedetecteerd worden.

Deze lijst van detecteerbare organismen wordt voortdurend uitgebreid. Een internationaal onderzoeksteam is voltijds bezig met het identificeren van specifiek genetisch materiaal voor de detectie van plantgerelateerde schimmels, bacteriën en nematoden.

DNA multiscan®

SCHIMMELS / OOMYCETEN
Schadelijke organismen
(ziekteverwekkers / pathogenen)


Alternaria spp.
Aphanomyces euteiches
Bipolaris spp.
Botryosphaeria spp.
Botrytis spp.
Botrytis cinerea
Botrytis porri
Botrytis tulipae
Colletotrichum spp.
Colletotrichum acutatum
Colletotrichum coccodes
Colletotrichum fragariae
Colletotrichum gloeosporioides
Colletotrichum graminicola
Colletotrichum lindemuthianum
Coniothyrium fuckelii
Corynespora cassiicola
Cylindrocarpon destructans
Cylindrocladium spp.
Didymella spp.
Diplocarpon rosae
Drechslera spp.
Fusarium spp.
Fusarium culmorum
Fusarium oxysporum
Fusarium oxysporum f. sp. cucumerinum
Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici
Fusarium oxysporum f. sp. radicis-cucumerinum
Fusarium oxysporum f. sp. radicis-lycopersici
Fusarium sacchari
Fusarium solani
Gaeumannomyces graminis
Geotrichum candidum (= Galactomyces geotrichum)
Gnomonia comari (Zythia fragariae)
Laetisaria fuciformis
Leptosphaeria korrae
Leptosphaerulina spp.
Limonomyces roseipellis
Macrophomina phaseolina
Microdochium nivale (= Fusarium nivale)
Myrothecium roridum
Olpidium bornovanus
Olpidium brassicae
Olpidium virulentus
Penicillium spp.
Penicillium expansum
Passalora fulva
Phoma destructiva
Phomopsis obscurans
Phomopsis sclerotioides
Phytophthora spp.
Phytophthora cactorum
Phytophthora capsici
Phytophthora cinnamomi
Phytophthora citricola
Phytophthora cryptogea
Phytophthora drechsleri
Phytophthora fragariae
Phytophthora idaei
Phytophthora infestans
Phytophthora nicotianae
Phytophthora ramorum
Plasmodiophora brassicae
Plectosphaerella cucumerina (Fusarium tabacinum)
Podospora leucotricha
Puccinia spp.
Pyrenochaeta lycopersici
Pythium spp.
Pythium aphanidermatum
Pythium dissotocum
Pythium graminicola
Pythium irregulare
Pythium polymastum
Pythium sylvaticum
Pythium tracheiphilum
Pythium ultimum
Pythium uncinulatum
Rhizoctonia fragariae
Rhizoctonia solani
Rhynchosporium orthosporum
Rhynchosporium secalis
Sclerotinia spp.
Sclerotinia homoeocarpa
Sclerotinia minor
Sclerotinia sclerotiorum
Sclerotinia trifoliorum
Sclerotium cepivorum
Sclerotium (Athelia) rolfsii
Septoria lycopersici
Spongospora subterranea f. sp. subterranea
Stemphylium spp.
Thielaviopsis basicola (= Chalara elegans)
Typhula spp.
Venturia inaequalis
Verticillium spp.
Verticillium albo-atrum
Verticillium dahliae

Beneficial organisms

Trichoderma spp.
Trichoderma asperellum
Trichoderma harzianum
Trichoderma hamatum

BACTERIEN
Schadelijke organismen
(ziekteverwekkers / pathogenen)


Agrobacterium tumefaciens
Erwinia amylovora
Erwinia carotovora subsp. atroseptica
Erwinia carotovora subsp. carotovora
Erwinia chrysantemi
Erwinia pyrifoliae
Pseudomonas cichorii
Pseudomonas fluorescens
Pseudomonas marginalis
Pseudomonas syringae
Pseudomonas syringae pv. porri
Pseudomonas viridiflava
Ralstonia solanacearum
Xanthomonas fragariae

DNA turfscan®

SCHIMMELS / OOMYCETEN
Schadelijke organismen
(ziekteverwekkers / pathogenen)


Colletotrichum spp.
Colletotrichum graminicola
Fusarium spp.
Gaeumannomyces graminis
Laetisaria fuciformis
Leptosphaeria korrae
Leptosphaerulina spp.
Limonomyces roseipellis
Microdochium nivale (= Fusarium nivale)
Puccinia spp.
Pythium spp.
Pythium aphanidermatum
Pythium graminicola
Pythium irregulare
Pythium ultimum
Rhizoctonia solani
Rynchosporium orthosporum
Rynchosporium secalis
Sclerotinia homoeocarpa
Sclerotium rolfsii
Typhula spp.

naar boven

 

 
   
 
  NL FR EN DE print pagina >