Algemeen
Kenmerken
Toepassingen
Organismen
Laboratoria

Bladgewassen Vruchtgewassen
Aardbei Sierteelt
DNA turfscan®  

De DNA multiscan® kan voor heel wat doeleinden ingezet worden. De toepassingen zijn legio en kunnen steeds naar uw behoeftes worden aangepast. Aarzel niet om dit te bespreken met het erkend laboratorium het dichtst in uw buurt of met een erkend adviseur. De meest voor de hand liggende toepassingen werden voor u op een rijtje gezet.

Plant diagnostiek
U hebt een zieke plant en wil snel weten wat het probleem is? Geen nood! Met de DNA multiscan® heeft u een 100% correcte diagnose binnen de 2 dagen. Een juiste interpretatie van deze resultaten samen met een deskundig advies helpen u om het gedetecteerde probleem efficiënt aan te pakken.

"Precisiechirurgie" is dus geen exclusieve zaak meer voor mens en dier, maar ook planten krijgen nu de juiste behandeling voor optimale prestaties in opbrengst en oogstkwaliteit.

Water diagnostiek
Het ziektevrij houden van een teelt hangt dikwijls af van de kwaliteit van het gietwater, het drainwater of de voedingsoplossing. De aanwezigheid van ziektekiemen kan al snel een hele teelt aantasten met alle gevolgen van dien. Dit fiasco kan eenvoudig vermeden worden door op tijd en stond een DNA multiscan® analyse te laten uitvoeren op uw water. Tegelijkertijd komt u ook te weten of uw zandfi lter of UV-fillter wel naar behoren functioneert.

Bladgewassen en vollegrondsteelten worden bij voorkeur gespoeld of gewassen na de oogst. Het aantal bederfkiemen in het spoel- en waswater beïnvloedt in grote mate de houdbaarheid en kwaliteit van de verkoopsklare gewassen. Door deze ongewenste organismen onder een aanvaardbaar niveau te houden, kan u gemakkelijker de kwaliteitsnormen voor lastenboeken behalen.

Grond en substraat diagnostiek
Het gebruik van grondontsmettings- en gewasbeschermings-middelen wordt op wettelijke basis steeds meer aan banden gelegd. Het verkrijgen van gebruikstoelatingen zal voor sommige producten een cruciaal punt vormen in de moderne bedrijfsvoering. De DNA multiscan® is het ideale instrument om het bewijs hiervoor te leveren.

De DNA multiscan® laat de tuinder toe om de noodzakelijkheid van bepaalde bestrijdingsmiddelen objectief aan te tonen door het registreren van probleemgevallen tijdens een lopende teelt. Vergelijk het maar met het halen van een doktersvoorschrift waarmee u dan terecht kan bij de apotheek.

Door op regelmatige wijze stalen te nemen van uw grond of teeltsubstraat, krijgt u een perfect inzicht in de gezondheidstoestand van uw bodem. Op deze manier kan u preventief ingrijpen en alzo het gebruik van milieubelastende producten reduceren tot een verantwoord minimum.

naar boven

 

 
   
 
  NL FR EN DE print pagina >